Att köpa bilen begagnad

Den största kostnaden för de första åren när man köper en bil, speciellt om bilen är ny, är minskningen av bilens värde som sjunker varje år. Ett sätt att minska förlusten av en stor värdeminskningen av bilen, är att köpa en begagnad bil där den största minskningen redan har skett. Samtidigt bör inte bilen heller vara alltför gammal; eftersom att en bil över tio år innebär en större andel av andra kostnader som bland annat reparationskostnader.

”Om bilens värdeminskning de fyra-fem första åren är den största kostnaden för bilägaren så kommer bränslet som god tvåa. Den som kör 1 500 mil om året har en årlig kostnad på cirka 15 000 kronor. Bränslekostnaden går inte att komma undan, därför gäller det att välja en snål bil.”

Säkrare att köpa begagnat av återförsäljare

Sjunker priserna på nytillverkade bilar är trenden att man också brukar se en nedgång i antalet köp av begagnade bilar. Även i situationer då priserna på nya bilar sjunker finns det goda incitament att köpa just begagnat. Den värdeminskning som man kan undkomma, med att köpa begagnat, är som sagt en av anledningarna.  Man behöver alltid genomföra noggranna kontroller på egen hand av bilen för att på så sätt minska risken för dolda fel, som kan drabba en själv som köpare. För de flesta köpare känns det betydligt tryggare att köpa bil hos en professionell firma där man säljer begagnade bilar, som firman Frontbilar. Detta kan innebära en större säkerhet, till skillnad från att köpa direkt av en privatperson. Även om det alltid gäller att undersöka bilen grundligt innan man genomför köpet.