De nya ”motorvägarna”

Ja, just nu pågår det satsningar på att rikta blickarna mot alla de cyklisterna som bara blir fler och fler. Motorburna fordon i all ära, men låt oss se in i framtiden och bara enas om att det ibland kan vara bra med lite omväxling. Vi som älskar bilar och motorer ska inte se ner på det självtrampande folket. Utan göra allt så deras vägar blir både bättre och tryggare. För hur skulle världen se ut om alla vara lika bil- och motorgalna?

C99

Danskarna ligger före oss svenskar. Långt före. När vi håller på att planera in snabba rutter i södra Sverige som även blir mindre riskfyllda, har danskarna redan kommit en bra bit på att bygga ett nätverk av cykel-motorvägar. Redan nu är 17,5 kilometer väg klar som även innehåller stop där det finns luftpumpar. Alla cyklisters våta dröm.

Att värna om cyklisterna är inte bara ett grönt initiativ. Det visar även att på våra asfalterade vägar ska vi ta hänsyn till både bilister, cyklister och gångtrafikanter. Dessa nya motorvägar som kommer planteras gör att alla motorälskande människor kommer, om cyklisterna ökar i antal, att få mer väg, alltså mer frihet på vägen, att åka på. Mer frihet är mer glädje. Detta kanske kommer resultera i mindre trafik och trafikköer, som i sin tur leder till att vi inte är lika stressade på vägarna och begår mindre farliga omkörningar och dumma handlingar. Så, bra Danmark! Men, om du fortfarande vill köra bil och tänka mer på miljön och plånboken kan det vara bra att kolla upp så mobilen har justa delar. Och billiga reservdele, som det heter på danska finner du bäst på nätet. Kör lugnt!