Motorer, transporter och miljön

Ett stor hopp ligger idag på den tekniska utvecklingen inom bilindustrin. Både när det gäller nya bränslealternativ och smartare motorer. Elbilar sägs vara framtidens möjligheter, men också där kommer man behöva tänka på klimatet. För vad gör man med ilarna när de inte längre fungerar och vad är det för ämnen som kommer att behövas under processen för tillverkningen?

Nya tankar kring att köra bil

Den bilism som privatpersoner står för kommer behöva minska under de närmsta åren. Till viss del kan ny och förbättrad teknik göra en skillnad, men den nya tekniken kan inte helt bygga bort det miljöhot som bilanvändningen står för. Det krävs också att människor i världen, och framförallt i väst, gör förändringar i sina vanor. Idag är vi för många människor som har vanor som att:

  • Åker dagligen med bil och handlar, även när det finns andra alternativ för transport till matvarubutiken och även när vi bara köper ett fåtal produkter.
  • Kör bil ensamma även i situationer då man skulle kunna samåka.
  • Tar bilen även för korta sträckor.

Det finns ett verkligt behov i grunden

Det finns också situationer då bilen verkligen behövs. Det kan gälla när vi behöver en släpkärra och ska lämna mycket skräp. Eller i situationer då vi behöver transportera möbler och andra otympliga saker som inte går att frakta på något annat sätt. Skulle vi anpassa vårt bilkörande efter endast dessa situationer så skulle inte skadan bli lika stor, och vi skulle ha lyckats med nödvändiga och viktiga omläggningar av våra vanor.

Motorer en av alla faktorerna

Nu är dock inte bilismen den enda boven i dramat när det gäller miljöskadliga utsläpp. Lika stor skada, om inte ännu, gör exempelvis flygtrafiken.  Vi behöver alltså bli smartare inom en rad områden. Framförallt behöver vi alla börja tänka mer långsiktigt och med ett större fokus på hållbarhet. Hållbarhet inte bara idag utan även för framtiden. Att just vi lever nu betyder inte alls att det är just vi som för all framtid kommer att befolka just den här planeten. Snarare är vår tid på jorden väldigt kort. Men vårt ansvar är betydligt större.